Czy pobierana jest zaliczka?

Tak, pobieram zadatek 30% od kwoty końcowej. Wszystkie informacje dotyczące płatności będą zawarte w umowie, którą podpiszemy.